REBIRTHING  Barcelona

Rebirthing-Breathwork - Respiració conscient i pensament creatiu
Integració de les memories pre i perinatals

CAST
CAT
FRA

wwww.rebirthingbarcelona.es

      SESSIONS I TALLERS

SESSIONS INDIVIDUALS :
Cada ssessió dura de 2 a 3 hores. Ofereix un espai previ que permet a la persona explorar i treballar sobre les seves vivències, aprofundint en el coneixement d'ella mateixa. A continuació, es realitza el treball amb la Respiració Conscient i Connectada, procés energètic de 40 a 60 minuts que inclou en ell mateix una fase d'integració.
Després d'aquest cicle de respiració, reprenem els elements més importants de l'experiència viscuda durant la respiració, acabant sempre en un estat d'equilibri, de pau i d'integració. Proposem a la persona afirmar la seva presa de consciència, trobant aplicacions pràctiques per tal d'orientar-se cap a noves actituds, i crear nous resultats en la seva vida quotidiana. És un treball poderós, però que s'aplica en suavitat i en el respecte total de cadascú, del seu ritme, del seu moment. Un cicle mínim de 10 sessions és recomanat per començar i/o aprofundir el procés personal.

SESSIONS A L'AIGUA:
Encara que, a nivell històric, el Rebirthing hagi sorgit de l'experiència de la respiració connectada a l'aigua calenta, en les sessions individuals i els tallers es treballa habitualment amb una respiració en sec. La respiració a l'aigua serveix per treballar més particularment: les memòries prenatals i del naixement, les experiències psicofisiològiques de por i de dolor, la mobilització de l'energia vital
S'utilitza l'aigua calenta o freda segons l'objectiu de la sessió o del taller. Es practica en una banyera, un jacuzzi, o una piscina, respirant per un tub, i amb l'assistència d'un/a professional.

TALLERS:

Als tallers, proposem informacions teòriques, exercicis pràctics, moments de compartir i de feed-back, i és clar, sessions de respiració conscient i connectada.
El treball en taller és una modalitat ideal per descobrir que és el Rebirthing (taller d'introducció al Rebirthing), per treballar un tema específic (tallers temàtics), i per completar de manera molt enriquidora el treball en sessions individuals
El treball de grup ofereix un espai segur i molt eficaç de desenvolupament personal. Funciona com un cercle d'ajuda, on cadascú pot compartir, escoltar i ser escoltat, avançar en el seu propi procés i aprendre del mirall d'els altres. Actua com un poderós revelador dels nostres esquemes de comportaments, de les nostres creences, de les nostres màscares... D'altra banda, en la respiració en grup, els efectes a nivell energètic són ampliats.
Si estas interessat/da per treballar en sessions individuals, o participar en algun taller, i vols prendre contacte amb nosaltres, fes clic en Contacte per veure els nostres telèfons i adreces.